Vi har nu sett hur långt klimatet har nått det mål vi sagt att vi inte ska nå. Kolgruvor, fossilbränslen, bilar som sprutar ut avgaser och hav som blir övergödda. Klimatkrisen är verkligen här nu. Vi måste på allvar sätta ner bromsen precis just nu. Vi klagar på att det ligger elsparcyklar på gatorna i stan. Men faktum är att elsparkcyklar har en lika viktig plats här som elbilar och andra fossilfria fordon har. Vi måste genast se till att industrier som eldar med oja slutar med detta. Vi har industrier i länder med miljoner av invånare som inte har ekonomi för att bli fossilfria. Vi måste hjälpa dessa länder med ekonomiskt bistånd. Vi måste hjälpa dom att hjälpa oss att bli klimatsmarta. Vi måste visa dom vilket fordon som är bäst i test elsparkcykel. Vi måste kunna avsätta pengar från våra stora vinsdrivande elbolag och visa fattigare länder hur dom ska göra för att kunna elektrifiera sin fordonsflotta visa dom hur dom installerar laddstolpar precis som vi har installerat laddstolpar i sverige. Vi måste vara förebilder och hjälpa till precis som wwf hjälper till kan vi hjälpa till.