Vi behöver alla ta ansvar för klimatet

Vi har nu sett hur långt klimatet har nått det mål vi sagt att vi inte ska nå. Kolgruvor, fossilbränslen, bilar som sprutar ut avgaser och hav som blir övergödda. Klimatkrisen är verkligen här nu. Vi måste på allvar sätta ner bromsen precis just nu. Vi klagar på att det ligger elsparcyklar på gatorna i […]