Stamceller

Stamceller

En av kroppens viktigaste byggstenar

En av människans viktigaste byggstenar, som vi inte alltid tänker på så mycket som vi bör, är immunförsvaret. Immunförsvaret, eller immunsystemet om så önskas står för hela den mänskliga kroppens motståndskraft mot patogena organismer som orsaka olika former av sjukdomar, till exempel virus och bakterier. Immunförsvaret består dels av det ospecifika nativa försvaret och av det adaptiva specifika försvaret – det betyder att människans immunförsvar dels består av den motståndskraft som vi föds med och som är allmänt, och dels av den motståndskraft som vi utvecklar mot olika sjukdomar. Immunförsvaret är uppbyggt av en rad olika celler med olika uppgifter som spelar olika alla viktiga roller i immunförsvaret. Rent krasst kan man säga att det nativa immunförsvaret är den viktigaste delen av immunförsvaret – det är härifrån vår ursprungliga motståndskraft kommer. Inte att förglömma är dock att immunförsvaret byggs på under hela vår livstid, och att den motståndskraft som normala friska vuxna besitter är tack vare att deras immunförsvaret utvecklats och specialiserats under hela deras livstid. Det är tack vare så kallade minnesceller som kommer ihåg patogener de redan utsatts för, och därmed kan bekämpa liknande patogener snabbare och starkare i framtiden. Inte att förglömma är dock att vissa sjukdomar har vi människor ingen motståndskraft för, och här kommer stamceller in som viktig komponent.

 

Immunförsvarets viktigaste byggsten

Alla delar av immunförsvaret är självklart av extremt stor vikt och likaså alla olika celler som immunförsvaret är uppbyggt av – däremot är en av de allra viktigaste byggstenarna stamceller. Man kan beskriva stamceller som de ursprungliga cellerna, och som huvuddelen i det nativa immunförsvaret. Det fina med stamceller som framkommit genom stamceller forskning är att de kan specialisera sig till att bli en rad olika cellerna, beroende på vad kroppen behöver. När kroppen behöver skapa nya specialiserade celler är det ofta just stamcellerna som behöver komma till användning. Det här är av stor vikt vid olika former av cancer, och då framförallt eftersom kroppens motståndskraft måste förstärkas för att klara av en cancerbehandling. Ofta är det inte just själva cancertillståndet i sig som behöver bekämpas med hjälp av en stamcellstransplantation utan det är det nedsatta immunförsvaret som cancerpatienter lider av som måste förstärkas för att klara av en stark behandling av cellgifter kallad cytostatika som i sin tur bekämpar olika former av cancer, inte minst leukemi. För många patienter med olika grader av akut leukemi är en stamcellstransplantation av hög vikt för överlevnad.

 

Behandling och teknik med stamceller

Till alla storas lycka och privilegier är Sverige ett utvecklat land med en välutvecklad sjukvård, och stamceller Sverige ligger i framkant jämfört med många andra länder. Stamceller är av ytterst hög vikt för många människor drabbade av olika former av sjukdomar och inte minst cancersjukdomar. Även olika former av blodcancer kan kräva en tillförsel av stamceller och då kan en stamcellsdonator behöva finnas, detta är inte alltid en enkel uppgift att hitta en matchande donator och därför är teknik som använder stamceller förlossning ett bra alternativ då man utvinner stamcellerna från navelsträngen redan vid förlossning. Det här ger en bra försäkring för framtiden ifall man själv eller någon i ens närhet skulle behöva en stamcellstransplantation.